strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


ofiara

jest symbolicznym oczyszczeniem i pokutą. Najważniejszym obrzędem ofiarnym w islamie jest składana ze zwierzęcia ofiara na pamiątkę czynu Abrahama. Według islamu, Bóg kazał Abrahamowi poświęcić swego pierworodnego syna Izmaela. Abraham wykazał absolutne posłuszeństwo Bogu, a Bóg ocalił Izmaela. Taką ofiarę składa się podczas miesiąca pielgrzymki do Mekki, w określonym dniu, zwanym Świętem Ofiary. Obecnie zwierzę ofiarne można kupić przed samym obrzędem (kiedyś kupowano je wcześniej), później mięso dzieli się między biednych. Są również pomniejsze ofiary składane na rzecz meczetów, takie jak oliwa do lamp i różne przydatne w meczecie przedmioty. Ofiary składa się również podczas suszy czy epidemii, by zatrzymać jej postęp.

[powrót]

© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.