strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


nakszbandijja

– bractwo sufickie założone przez Baha ad-Dina Muhammada Ibn Burhana al-Buchariego Nakszbanda (1318–1389); głównym ceremoniałem jest cichy zikr, a cechą szczególną głęboka, mocna więź między mistrzem i uczniem; w odróżnieniu od pozostałych bractw do n. przyjmowane są kobiety; jedno z najpopularniejszych bractw mistycznych na świecie, występuje na terenach od Chin, Indonezji, Indii przez Azję Środkową i Turcję po Bałkany na północy i Al-Hidżaz na południu; na Kaukazie w XIX w. w środowiskach związanych z n. uformowała się ideologia narodowowyzwoleńcza skierowana przeciw Rosji.

[powrót]

© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.