strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


Powrót do strony głównej projektu

W ramach realizacji projektu "Nie bój się islamu" Towarzystwo WIĘŹ zorganizowało w Warszawie 18.05.2005 Program konferencji [pobierz], Krakowie 31.05.2005 Program konferencji [pobierz], Gdańsku 21.06.2006 Program konferencji [pobierz] i Poznaniu 13.09.2005 Program konferencji [pobierz] konferencje dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów z udziałem najlepszych specjalistów w dziedzinie islamu oraz przedstawicieli społeczności muzułmańskiej w Polsce.

Eksperci biorący udział w konferencjach:

prof. dr hab. Janusz Danecki

Kierownik Zakładu Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Marek Dziekan

Kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Selim Chazbijewicz

Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

dr hab. Dariusz Kołodziejczyk

Instytut Historii Nowożytnej, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Krasnowolska

Zakład Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Ewa Machut-Mendecka

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

ks. dr Stanisław Grodź

Katedra Historii i Etnologii Religii, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr Piotr Kłodkowski

Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. Tichnera

dr Agata Skowron-Nalborczyk

Zakład Islamu Europejskiego, Uniwersytet Warszawski

ks. dr Adam Wąs

Dyrektor Centrum Dialogu Kultur i Religii w Pieniężnie, Instytut Misjologiczny SVD w St. Augustin


© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.