strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


Powrót do strony głównej projektu

Leksykon „Nie bój się islamu” jest dostępny w wersji elektronicznej. W panelu po lewej stronie zamieszczone zostały hasła z podlinkowanymi artykułami w kolejności odpowiadającej spisowi rzeczy w wydaniu książkowym.

Publikacja w wersji książkowej znajduje się w bibliotekach (m.in.: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Śląska, Książnica Pomorska w Szczecinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, Biblioteka Uniwersytecka KUL, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Książnica Podlaska w Białymstoku) oraz w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych w całej Polsce.

Autorzy leksykonu:

Janusz Danecki

profesor arabistyki i islamistyki, kierownik Zakładu Arabistyki i Islamistyki w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Bliskowschodniego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Specjalista w zakresie klasycznego i współczesnego islamu. Zajmuje się gramatyką języka arabskiego, literaturą i filozofią arabską oraz myślą polityczną i kulturą islamu.

Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich, haseł w encyklopediach, a także przekładów z języka arabskiego, w tym dział klasycznej i współczesnej literatury arabskiej, oraz z innych języków, głównie książek poświęconych zagadnieniom świata muzułmańskiego).

Wybrane publikacje w jęz. polskim:

- książki

v Klasyczny język arabski, Wyd. Akad. Dialog, Warszawa 2004 (II wyd.).

v Kultura i sztuka islamu, Elipsa Warszawa 2003.

v Arabowie, PIW Warszawa 2001.

v Gramatyka języka arabskiego, t. 1 i 2, Wyd. Akad. Dialog, Warszawa 2001 (II wyd.)

v Współczesny język arabski i jego dialekty, Wyd. Akad. Dialog, Warszawa 2000.

v Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1 i 2, Wyd. Akad. Dialog, Warszawa 1998.

v Kultura islamu. Słownik, WSiP, Warszawa 1997.

v Opowieści Koranu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1991.

v Polityczne funkcje islamu, Wyd. UW, Warszawa 1991.

- w książkach

v Kłopoty z dżihadem [w:] A. Parzymies (red.), Islam a terroryzm, Wyd. Akad Dialog, Warszawa 2003, s. 45-59.

v Islam a Zachód, [w:] E. Machut-Mendecka (red.), Oblicza współczesnego islamu, Academica, Warszawa 2003, s. 123-133.

v Konflikty zbrojne w świecie islamu, [w:] E. Machut-Mendecka (red.), Oblicza współczesnego islamu, Academica, Warszawa 2003, s. 99-109.

v Przemiany w dzisiejszym islamie, [w:] A. Abbas (red.), Zagadnienia współczesnego islamu, Katedra Orientalistyki UAM, Poznań 2003, s. 3-11.

- w czasopismach

v Czym jest islam. Z naszych korzeni i tradycji, „Oświata i wychowanie”, 6, 2004, s. 9-12.

v Co zawdzięczamy islamowi, „Znak” 1/1998 (512), s. 37-47.

Agata Skowron-Nalborczyk

arabistka i iranistka, islamolog, adiunkt w Zakładzie Islamu Europejskiego Instytutu Orientalistycznego (Uniwersytet Warszawski). http://www.orient.uw.edu.pl/pl/islam_eur

Zajmuje się m.in. socjolingwistyką świata arabskiego, mniejszościami muzułmańskimi w Europie, relacjami muzułmańsko-chrześcijańskimi oraz obrazem islamu w polskich mediach i wizerunkiem Europy w świecie arabsko-muzułmańskim.

Stypendystka Instytutu Janineum (Wiedeń) i UNESCO.

Badania i studia za granicą: Damaszek (Syria), Universität des Saarlandes, Eberhard Karls Universität Tübingen, Universität Wien, University of Birmingham.

Członek stowarzyszony Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations (University of Birmingham).

Należy do Warszawskiego Stowarzyszenia Pax Christi.

Publikacje w języku polskim

- w czasopismach:

v Instytucjonalizacja islamu w państwie niemuzułmańskim: przypadek Austro-Węgier i Austrii, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, 26, 2005, s. 201-209.

v Hidżab, honor i edukacja. Kobiety muzułmańskie w Europie, „Wi꼔 3/2005 (557), s. 112-119.

v Życzliwość za szacunek. Europejczyk w oczach arabskich muzułmanów, „Wi꼔 3/2004 (545), s. 89-97.

v Islam i chrześcijaństwo. Historia, dialog, współczesność (razem z S. Grodziem), „Collectanea Theologica” 73:1, 2003, s. 184-196.

v Status prawny mniejszości muzułmańskich w wybranych państwach europejskich, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, 22, 2003, s. 141-152.

v Europa z chustą na głowie „Wi꼔 3/2003 (533), s. 10-18. http://free.ngo.pl/wiez/0303asn.htm

v Polski dziennikarz patrzy na islam. Jaki wizerunek muzułmanów przekazują polskie media?, „Tygodnik Powszechny” 37/2002 (2775), s. 18. http://www.tygodnik.com.pl/numer/277537/skowron.html

v Islam w Austrii – stosunki z państwem i kościołami chrześcijańskimi, „Rocznik Tatarów Polskich” VII, 2001/2002, s. 73-80.

- książki:

v Zachowania językowe imigrantów arabskich w Austrii, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2003, s. 307.

v Wizerunek Europejczyków i kultury Zachodu w Azji i Afryce (razem z J. Krzywickim, E. Pałasz-Rutkowską, M. Religą, D. Stasik), Wyd. Trio, Warszawa 2005.

- w książkach:

v Status prawny muzułmanów w Polsce i jego wpływ na organizację ich życia religijnego [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 229-239.

v Muzułmanie w Austrii: od wojen z Turcją po lekcje islamu w szkole, [w:] Muzułmanie w Europie, j.w., s. 281-316.

v Muzułmanie w Niemczech - wielka społeczność muzułmańska nieuznana przez państwo, [w:] Muzułmanie w Europie, j.w., s. 325-360.

v Muzułmanie w Wielkiej Brytanii. Jedna czy wiele społeczności muzułmańskich? (razem z Anną Sieklucką) [w:] Muzułmanie w Europie, j.w., s. 361-403.

v Wizerunek Europejczyków w świecie arabsko-muzułmańskim [w:] J. Krzywicki, A. S. Nalborczyk i in., Wizerunek Europejczyków i kultury Zachodu w Azji i Afryce, Wyd. Trio Warszawa 2005, s. 181-210.

v Obraz Europejczyka w świecie arabsko-muzułmańskim a wojny krzyżowe. [w:] Tacy sami a jednak inni. VIII Festiwal Nauki, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 2004, s. 17-25.

v Muzułmanie w Europie (razem z Anną Parzymies), [w:] E. Machut-Mendecka (red.), Oblicza współczesnego islamu, Academica, Warszawa 2003, s. 135-156.

v Muzułmanie i chrześcijanie – droga w kierunku dialogu? (razem ze Stanisławem Grodziem), [w:] A. Parzymies (red.), Islam a terroryzm, DIALOG, Warszawa 2003, s. 143-166.

v Obraz islamu i muzułmanów w polskich mediach przed i po 11.09.2001, [w:] Zrozumieć różnorodność. VII Festiwal Nauki, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 2003, s. 22-29.

v Sytuacja kobiety w islamie i społeczeństwie muzułmańskim – obraz w polskiej prasie przed 11.09.2001, [w:] D.Chmielowska, B.Grabowska, E.Machut-Mendecka (red.). Być kobietą w Oriencie, Dialog, Warszawa 2001, s. 57-76.

Agata Marek

absolwentka filozofii i kulturoznawstwa (Instytut Orientalistyczny) na Uniwersytecie Warszawskim.

Napisała pracę magisterską Obraz islamu i Arabów w polskich mediach w 2001 r.

Pracowała jako nauczycielka filozofii, dziennikarka i PR manager. Pół roku spędziła w Azji Centralnej.

Pomysłodawczyni projektu „Nie bój się islamu”.

Wiceprezes stowarzyszenia Vox Humana działającego na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego.

Publikacje na temat islamu:

Obraz Arabów i islamu w opiniotwórczej prasie polskiej w 2001 r., „Bliski Wschód – społeczeństwa, polityka, tradycje” 1 (2004).


© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.