strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


Projekt "Nie bój się islamu" został zrealizowany przez Towarzystwo WIĘŹ na przełomie roku 2004/2005 w ramach programu Phare 2002 "Wzmocnienie polityki anty-dyskryminacyjnej".

Projekt skierowany był do dziennikarzy zajmujących się zagadnieniami związanymi z islamem i stosunkami międzykulturowymi oraz do przedstawicieli mediów. Celem projektu było pogłębienie wiedzy dziennikarzy na temat islamu i muzułmanów oraz dostarczenie mediom użytecznego narzędzia pracy - leksykonu podstawowej wiedzy o islamie.

Doceniając rolę mediów zarówno w kształtowaniu postaw opinii publicznej, jak i w przekazywaniu wiedzy, Towarzystwo WIĘŹ zorganizowało w Warszawie 18.05.2005 Program konferencji [pobierz], Krakowie 31.05.2005 Program konferencji [pobierz], Gdańsku 21.06.2006 Program konferencji [pobierz] i Poznaniu 13.09.2005 Program konferencji [pobierz] konferencje dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów z udziałem najlepszych specjalistów w dziedzinie islamu oraz przedstawicieli społeczności muzułmańskiej w Polsce.

Uczestnicy konferencji otrzymali leksykon „Nie bój się islamu”, który został przygotowany specjalnie pod kątem potrzeb pracy dziennikarzy. Obecnie publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej.

W panelu po lewej stronie zamieszczone zostały hasła z podlinkowanymi artykułami w kolejności odpowiadającej spisowi rzeczy w wydaniu książkowym. Pod głównym menu, na górze strony znajduje się niezwykle użyteczny słownik najważniejszych terminów związanych z islamem i jego kręgiem kulturowym.

Publikacja w wersji książkowej znajduje się w bibliotekach (m.in.: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Śląska, Książnica Pomorska w Szczecinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, Biblioteka Uniwersytecka KUL, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Książnica Podlaska w Białymstoku) oraz w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych w całej Polsce.

Autorkami leksykonu są Agata Marek (koordynator projektu) i dr Agata Skowron – Nalborczyk (Zakład Islamu Europejskiego, Uniwersytetu Warszawskiego). Konsultantem naukowym leksykonu i autorem wstępu jest prof. Janusz Danecki (Kierownik Zakładu Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawski). Szczegółowe informacje o autorach leksykonu znajdują w dziale Leksykon.

W dziale Specjaliści zamieszczone zostały nazwiska ekspertów biorących udział w organizowanych przez WIĘŹ konferencjach.

Patronat medialny nad projektem objęli: Tygodnik Powszechny, Katolicka Agencja Informacyjna, Polskie Radio i Gazeta Wyborcza.

Agata Marek - koordynator projektu

e-mail: agata.marek@wiez.com.pl

tel. kom: 0-501 022 598

tel./fax: (22) 828-18-08, tel. (22) 827-96-06

ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa, skr.poczt. 209

Przejście do strony głównej Towarzystwa WIĘŹ


© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.