strona glowna
Projekt       Leksykon       Specjaliści       Polecane strony www.leksykon.wiez.com.pl
KRÓTKI SŁOWNIK: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z
   Leksykon   Szukaj

  słowo/fraza:
  terminów        autorów
  artykułów
Patronat medialny:


Nie bój się islamu


Nie bój się islamu – leksykon na stronie internetowej „Więzi”

Potrzeba lepszego poznania świata islamu nie budzi dziś niczyich wątpliwości. Niestety, wzrostowi zainteresowania mediów nie towarzyszy często pogłębianie wiedzy, której brakuje zresztą i samym dziennikarzom. To głównie z myślą o nich Towarzystwo „Wi꼔 opracowało leksykon „Nie bój się islamu”, w całości dostępny w internecie pod adresem: www.wiez.com.pl/islam.

W panelu po lewej stronie zamieszczone zostały hasła z podlinkowanymi artykułami w kolejności odpowiadającej spisowi rzeczy w wydaniu książkowym. Pod głównym menu, na górze strony znajduje się niezwykle użyteczny słownik najważniejszych terminów związanych z islamem i jego kręgiem kulturowym.

Leksykon ukazał się wcześniej w formie książkowej i jest częścią większego projektu finansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego przeprowadzono już szkolenia dla dziennikarzy. W leksykonie znaleźć można najważniejsze informacje o doktrynie islamu, jego historii i obrzędach. W zwięzłych artykułach kompetentne autorki – Agata Marek i Agata Skowron-Nalborczyk – przedstawiają główne zagadnienia kultury muzułmańskiej. Znajdziemy tu więc odpowiedź na pytania o pozycję kobiety w islamie, o stosunek islamu do rodziny, państwa czy demokracji. Wiele miejsca poświęcono obecnej pozycji islamu na świecie – w Afryce, w krajach byłego ZSRR, USA, Europie, a także w Polsce.

Niezwykle użyteczny jest łatwo dostępny słownik najważniejszych terminów związanych z islamem i jego kręgiem kulturowym. W zamyśle twórców leksykon ma czynić wiedzę o islamie łatwo dostępną, a tym samym stać się użytecznym narzędziem pracy. Poszerzanie tej wiedzy jest z pewnością najważniejszym środkiem służącym przełamywaniu wzajemnych stereotypów i uprzedzeń. Gdy zaczniemy słuchać islamistów (tj. znawców tej religii), a nie fundamentalistów religijnych (jakże często mylnie zwanych islamistami), łatwiej będzie nie bać się islamu.

Więcej informacji o projekcie znajduje się pod hasłem Projekt. Szczegółowe informacje o autorach leksykonu znajdują w dziale Leksykon. W dziale Specjaliści zamieszczone zostały nazwiska ekspertów biorących udział w organizowanych przez WIĘŹ konferencjach.


© Wydawnictwo Więź, www.wiez.com.plNiniejsza strona została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść strony www.wiez.com.pl/islam odpowiada Towarzystwo "Więź", poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.